สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545

ศุกร์ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๑๐:๒๑
ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ได้มีพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของสถานประกอบกิจการ 1. บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 2.สหพานิช แม่ฮ่องสอน และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการฝึกอบรม การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารและสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ให้แก่ 1.โรงแรมอิมพลีเรียลธาราแม่ฮ่องสอน 2.แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด