เซเว่น อีเลฟเว่น ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวคลองเตย ส่งมอบแอลกอฮอลล์ น้ำดื่ม-ของใช้จำเป็น

จันทร์ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๑๓:๔๖
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นในชุมชนเขตคลองเตย ได้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องชาวชุมชนทั้งด้านความเป็นอยู่และสุขภาพเป็นอย่างมาก ซีพี ออลล์ อีกหนึ่งภาคเอกชนที่อยู่เคียงข้างคนไทยในวิกฤต ได้เดินหน้าโครงการ "คนไทยไม่ทิ้งกัน" ในโครงการซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19 ส่งมอบสิ่งของจำเป็นเร่งด่วนให้กับมูลนิธิดวงประทีป และมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก พร้อมขอเป็นกำลังใจพี่น้องคนไทยผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
เซเว่น อีเลฟเว่น ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวคลองเตย ส่งมอบแอลกอฮอลล์ น้ำดื่ม-ของใช้จำเป็น

โดยมี นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล กรรมการผู้จัดการ (ร่วม) บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่นเดลิเวอรี่ เป็นประธาน มอบแอลกอฮอลล์ทำความสะอาด, น้ำดื่ม, พร้อมด้วยเบเกอร์รี่ และของใช้ในชีวิตประจำวันที่จำเป็น มอบให้กับมูลนิธิดวงประทีป โดยมีคุณประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ เลขาธิการมูลนิธิ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปส่งมอบให้กับพี่น้องชาวคลองเตยที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในขณะนี้

นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล กล่าวว่า โครงการ "คนไทยไม่ทิ้งกัน" ดำเนินงานภายใต้ปณิธาน "ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้กับทุกคน"ของซีพี ออลล์ และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของนายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในการขับเคลื่อนโครงการซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19 ยังคงดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ แอลกอฮอล์ทำความสะอาด หน้ากากอนามัย เครื่องวัดอุณหภูมิ พร้อมด้วยเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับโรงพยาบาลสนามในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และยังได้ส่งมอบสิ่งของที่จำเป็นเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับภาคประชาสังคมและกลุ่มเปราะบาง รวมถึงได้ประสานความร่วมมือผ่านทางคณะกรรมการมหาเถรสมาคมน้อมถวายเครื่องวัดอุณหภูมิ แอลกอฮอล์เจล พร้อมน้ำดื่มสะอาด เพื่อนำไปส่งมอบให้กับวัด พระสงฆ์ สามเณร ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคต่อไป

พร้อมกันนี้ นายธณกร โยธาจิรนนท์ ผู้จัดการทั่วไปด้านปฎิบัติการ บมจ.ซีพี ออลล์ เป็นผู้แทนส่งมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวัน ช่วยเหลือเยาวชน รวมถึงบุคลากร ภายในมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค บรรเทาความเดือดร้อนในด้านต่างๆ และใช้เพิ่มมาตรการการป้องกันโควิด-19 ภายในมูลนิธิฯ โดยมี นางรัตนา พลังนฤพุฒิ ผู้จัดการสำนักงานมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก เป็นผู้รับมอบ

ซีพี ออลล์ ขอขอบคุณในความเสียสละของคณะแพทย์ พยาบาลและ เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน พร้อมขออยู่เคียงข้างคนไทยในวิกฤตสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ด้วยเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ว่า "คนไทยไม่ทิ้งกัน"

ที่มา: ซีพี ออลล์

เซเว่น อีเลฟเว่น ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวคลองเตย ส่งมอบแอลกอฮอลล์ น้ำดื่ม-ของใช้จำเป็น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด