"PT LPG" มอบน้ำดื่มแก่โรงพยาบาลตำรวจ

จันทร์ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๑๑:๔๔
นายสุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์ (คนกลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จำกัด ในกลุ่ม บริษัท พีทีจีเอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) มอบน้ำดื่มขนาด 1.5 ลิตร จำนวน 15,000 ขวด ให้แก่โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยมี พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ (คนขวา) แพทย์ใหญ่ (สบ 8) โรงพยาบาลตำรวจ และพ.ต.อ.เอกลักษณ์ ดีรุ่งโรจน์ (คนขวา) นายแพทย์ (สบ 5) หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ เมื่อเร็วๆ นี้
PT LPG มอบน้ำดื่มแก่โรงพยาบาลตำรวจ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด