อนันดาฯ จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์

จันทร์ ๑๐ พฤษภาคม ๒๐๒๑ ๑๐:๒๑
ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการ คุณชานนท์ เรืองกฤตยา (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย คุณเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง (ซ้ายสุด) ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและการลงทุน ตลอดจนคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อรายงานผลดำเนินงานประจำปี 2563 โดยบริษัทฯ มียอดขายรวม 17,495 ล้านบาท ยอดโอนทั้งหมด 18,345 ล้านบาท ณ อาคาร เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด