"SIBA" เปิดรับภาคสมทบออนไลน์ ปวส. ด่วนๆ!

ศุกร์ ๐๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๑๖:๕๐
SIBA หรือวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เปิดรับภาคสมทบออนไลน์ ระดับ ปวส.ด่วนๆ! ในกลุ่มคนทำงานที่ต้องการเพิ่มทักษะด้านวิชาชีพ เน้นการเรียนฝึกภาคปฏิบัติ เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมการเพิ่มทักษะ Up Skill & Re Skill เน้น "สาระ กระชับ ชัดเจน ทันสมัย ทันต่อโลก" เพื่อให้ผู้เรียนนำไปประกอบอาชีพได้จริง มีประสิทธิภาพ เพิ่มเงินเดือน พร้อมจัดระบบการเรียนสมดุลระหว่างการเรียนแบบ online กับ onsite คุณภาพการจัดการศึกษามีมาตรฐานเทียบเท่ากับหลักสูตรปกติของวิทยาลัยฯ พร้อมทั้งกิจกรรมการเรียนการสอนยืดหยุ่นได้ตามความต้องการ โดยมีหลักสูตรยอดฮิตหลากหลาย อาทิ นักการตลาดออนไลน์ ยูทูปเบอร์ ครีเอเตอร์ เชฟ Food Designer เจ้าของนักธุรกิจ ฯลฯ อีกทั้งมีทุนและกู้กยศ. ได้ด้วย
SIBA เปิดรับภาคสมทบออนไลน์ ปวส. ด่วนๆ!

สำหรับท่านที่สนใจ คลิ๊กดูรายละเอียดได้ที่  sib/….ac.th/ หรือโทร. 02-939-3000 และ 092-290-3572 สมัครด่วน!  หมดเขตรับสมัคร31 พฤษภาคมนี้

ที่มา: คอมมูนิเคชั่น แอนด์ มอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด