ม.พะเยา เปิดรับสมัครป.ตรี TCAS 64 รอบที่ 3 (Admission 1&2) ตั้งแต่วันที่ 7-15 พฤษภาคม 2564

ศุกร์ ๐๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๑๖:๓๖
ม.พะเยา เปิดรับสมัครป.ตรี TCAS 64 รอบที่ 3 (Admission 1&2) ตั้งแต่วันที่ 7-15 พ.ค. 64 มหาวิทยาลัยพะเยาจะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 3 (Admission 1&2) ประจำปีการศึกษา 2564 ให้แก่บุคคลที่สำเร็จการ ศึกษาในโรงเรียนหรือสถานศึกษาทั่วประเทศตามตารางแสดงรหัสสาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา และเกณฑ์การรับคลิกตารางแสดงระเบียบการสมัครและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 3 (Admission 1) <a href="https://bit.ly/33ojqG0"> https://bit.ly/33ojqG0 </a> คลิกตารางแสดงระเบียบการสมัครและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 3 (Admission 2) <a href="https://bit.ly/3tsuXOU"> https://bit.ly/3tsuXOU </a> ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องสมัครสมัครทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ <a href="https://student.mytcas.com">https://student.mytcas.com</a> ผู้สมัครสามารถเลือกได้สูงสุด 10 อันดับ โดยเลือกสมัครได้ 2 รูปแบบคละกันได้ หรือ เลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็ได้ หรือจะคณะเดียวกัน สาขาเดียวกัน เลือกทั้ง 2 รูปแบบก็ได้สามารถดูรายละเอียดคณะ สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครผ่านเว็บไซต์ <a href="http://admission.up.ac.th">http://admission.up.ac.th</a> ระหว่างวันที่ 7-15 พฤษภาคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา โทร 0 544 6666 ต่อ 1260-3 หรือที่เว็บไซต์ www.admission.up.ac.th
ม.พะเยา เปิดรับสมัครป.ตรี TCAS 64 รอบที่ 3 (Admission 12) ตั้งแต่วันที่ 7-15 พฤษภาคม 2564

ที่มา: มหาวิทยาลัยพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด