NPS ร่วมส่งกำลังใจให้ชุมชน มอบผลิตภัณฑ์ป้องกันโควิด-19

พฤหัส ๐๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๑๖:๑๖
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ มอบผลิตภัณท์แอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย แก่หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่อำเภอพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสนามพุทธโสธรประชารักษ์ ณ ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงโพรง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาหินซ้อน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19
NPS ร่วมส่งกำลังใจให้ชุมชน มอบผลิตภัณฑ์ป้องกันโควิด-19

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด