ตลาดหลักทรัพย์ฯ ชวนผู้ถือหุ้นร่วมบริจาคหุ้น แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ผ่านโครงการ "ปันหุ้นออมบุญ" เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทางการแพทย์และช่วยเหลือผู้ป่วย

พฤหัส ๐๖ พฤษภาคม ๒๐๒๑ ๑๓:๓๗
ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เดินหน้าขยายโครงการ "ปันหุ้นออมบุญ" เพิ่มการเปิดรับบริจาคหุ้นจากผู้ถือหุ้นมอบให้มูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อนำไปใช้ดำเนินงานทางการแพทย์และช่วยเหลือผู้ป่วยในโครงการต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ อาทิ โครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 และโครงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้างต่อไป
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ชวนผู้ถือหุ้นร่วมบริจาคหุ้น แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ผ่านโครงการ ปันหุ้นออมบุญ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทางการแพทย์และช่วยเหลือผู้ป่วย

ผู้ถือหุ้นสามารถบริจาคหุ้น ตั้งแต่ 1 หุ้นเป็นต้นไป ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้

  1. ทางไปรษณีย์ โดยส่งแบบคำขอบริจาคพร้อมแนบเอกสารประกอบมาที่
    บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ส่วนบริการลูกค้า ชั้น 1 เลขที่ 93 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
  2. ด้วยตนเอง ที่ TSD Counter Services อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ
  3. ผ่านโบรกเกอร์/คัสโตเดียนที่ผู้ถือหุ้นใช้บริการอยู่

ดาวน์โหลดแบบคำขอบริจาค และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th/tsd/th/service/donation.html สอบถามโทร SET Contact Center 0 2009 9999 หรืออีเมล [email protected]

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด