ฝึกอบรม "การเทพื้นคอนกรีต"

พฤหัส ๐๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๑๑:๕๐
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต เปิดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการเทพื้นคอนกรีต (18 ชม.) จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 5 - 7 พ.ค. 64 ณ มูลนิธิรักเพื่อนบ้าน อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) สนับสนุนผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ จำนวน 5 ตัน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ ร่วมกับ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
ฝึกอบรม การเทพื้นคอนกรีต
ฝึกอบรม การเทพื้นคอนกรีต

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด