สนพ.จันทบุรี ลุย! ฝึกอบรมทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนจบ ม.3 ที่ไม่ได้เรียนต่อในภาคบังคับ ให้เป็น "แรงงานมีฝีมือ"

พฤหัส ๐๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๐๙:๑๖
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 สนพ.จันทบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้กับนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีนักเรียนมารายงานตัวและเข้ารับการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 13 คน แบ่งออกเป็น สาขาตรวจเช็คระยะรถยนต์ จำนวน 5 คน สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ จำนวน 4 คน สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร จำนวน 2 คน และสาขาช่างเครื่องทำความเย็นในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก จำนวน 2 คน ทั้งนี้ การฝึกอบรมในหลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน ระยะเวลา 420 ชั่วโมง โดยจะมีการฝึกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี 280 ชั่วโมง (2 เดือน) ระหว่างวันที่ 20 เมษายน ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 และฝึกอบรมในสถานประกอบกิจการ 140 ชั่วโมง (1 เดือน) ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564
สนพ.จันทบุรี ลุย! ฝึกอบรมทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนจบ ม.3 ที่ไม่ได้เรียนต่อในภาคบังคับ ให้เป็น แรงงานมีฝีมือ

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

สนพ.จันทบุรี ลุย! ฝึกอบรมทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนจบ ม.3 ที่ไม่ได้เรียนต่อในภาคบังคับ ให้เป็น แรงงานมีฝีมือ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด