TPCH เปิดบ้านต้อนรับคณะโครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฯ เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าฯ

พุธ ๐๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๑๔:๓๗
คุณนันท์นภัส สระบงกช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TPCH และผู้บริหารโรงไฟฟ้าฯ ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.วิกานดา วราห์บัณฑูรวิทย์ อาจารย์ที่ปรึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะ เข้าให้คำปรึกษาพร้อมเยี่ยมชม โรงไฟฟ้าชีวมวล พัทลุง กรีน เพาเวอร์ (PGP) กำลังการผลิต 9.2 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าฯ ที่เข้าร่วมโครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมกับงานสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงไฟฟ้าชีวมวล พัทลุง กรีน เพาเวอร์ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
TPCH เปิดบ้านต้อนรับคณะโครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฯ เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด