PPS จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

พุธ ๐๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๑๔:๒๖
นายประสงค์ ธาราไชย ประธานกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ดร.พงศ์ธร ธาราไชย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ธีรธร ธาราไชย กรรมการบริหารและกรรมการบริษัท พร้อมคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร บมจ. โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส (PPS) จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พร้อมรับรองรายงานสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ทั้งนี้ บริษัทจัดการประชุมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด เพื่อลดความเสี่ยงให้กับผู้ถือหุ้น ตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 (ศบค.) และประกาศกรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมชั้น 4 บมจ. โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส เมื่อเร็วๆนี้
PPS จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด