CPL จัดประชุม E-AGM ลดความเสี่ยงโควิด ที่ประชุมอนุมัติปันผลหุ้นละ 0.02 บาท กำหนดจ่าย 10 พ.ค.

พฤหัส ๒๙ เมษายน ๒๐๒๑ ๑๕:๕๒
นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน ประธานกรรมการ นายภูวสิษฏ์ วงษ์เจริญสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CPL ร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ภายใต้วิถีใหม่ (New Normal) โดยยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยภายใต้การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบอิเล็คทรอนิคส์ (E-AGM) ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท กำหนดจ่ายวันที่ 10 พฤษภาคม 2564
CPL จัดประชุม E-AGM ลดความเสี่ยงโควิด ที่ประชุมอนุมัติปันผลหุ้นละ 0.02 บาท กำหนดจ่าย 10 พ.ค.

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด