ดัชมิลล์ร่วมใจ ต้านภัย COVID-19 ร่วมสนับสนุนโรงพยาบาลสนามจังหวัดภูเก็ต (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต)

อังคาร ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๘:๒๓
กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ ส่งมอบกำลังใจ และความปรารถนาดี ช่วยเหลือผู้ป่วย พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ได้เสียสละ ทุ่มเท ปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ดูแลรักษา และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งมอบผลิตภัณฑ์กาแฟอาราบัส สปีด และนมสดดัชมิลล์ ซีเล็คเต็ด ให้กับโรงพยาบาลสนามจังหวัดภูเก็ต (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต) จำนวน 100 ลัง เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564
ดัชมิลล์ร่วมใจ ต้านภัย COVID-19 ร่วมสนับสนุนโรงพยาบาลสนามจังหวัดภูเก็ต (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต)

#ร่วมสนับสนุนโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ ช่วยเหลือผู้ป่วย และเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ สู้ภัยโควิด-19

ที่มา: ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ และการสื่อสาร กลุ่มบริษัทดัชมิลล์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด