วิศวะมหิดล ผนึกความร่วมมือ 16 รพ.ในภาคใต้และภาคตะวันออก จัดเวิร์คช้อปและส่งมอบ "ฝึกฝน" อุปกรณ์บำบัดผู้ป่วยทางสมอง

อังคาร ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๔:๔๗
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ผศ.ดร. เซง เลิศมโนรัตน์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดอบรมและส่งมอบอุปกรณ์นวัตกรรม "ฝึกฝน" อุปกรณ์บำบัดผู้ป่วยโรคหลอดเลือดทางสมองด้วยเกมแอนิเมชัน ที่ได้รับการออกแบบตามหลักวิชาการ แก่นักกิจกรรมบำบัด จาก 16 โรงพยาบาลภาคใต้และภาคตะวันออก วัตถุประสงค์เพื่อให้นวัตกรรม "ฝึกฝน" ได้กระจายสู่โรงพยาบาลชุมชนอย่างทั่วถึง โดยนำไปใช้ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดทางสมอง ที่เดินทางไป รพ.ประจำจังหวัดลำบาก ทำให้ผู้ป่วยทุกเพศวัยที่อยู่ห่างไกลได้เข้าถึงการมีสุขภาพที่ดีและเทคโนโลยีที่ดี ตลอดจนลดภาระการนำเข้าอุปกรณ์ราคาแพง
วิศวะมหิดล ผนึกความร่วมมือ 16 รพ.ในภาคใต้และภาคตะวันออก จัดเวิร์คช้อปและส่งมอบ ฝึกฝน อุปกรณ์บำบัดผู้ป่วยทางสมอง

รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ในประเทศไทยมีแนวโน้มผู้ป่วยทางสมองเพิ่มมากขึ้น "ฝึกฝน" เป็นตัวอย่างหนึ่งของนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ดี ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีราคาแพง แต่ใช้ง่าย ผลิตง่าย ใช้งานตอบโจทย์ได้จริง มีคุณภาพและประสิทธิผล ประหยัดต้นทุน โดย "ฝึกฝน" เป็นนวัตกรรมเพื่อฟื้นฟูบำบัดสมองและแขนสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต ออทิสติก สมองพิการ และดาวน์ซินโดรม วิจัยพัฒนาโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก โดยนำวัสดุที่หาง่ายอย่าง Skate Board มีล้อ มาออกแบบทางวิศวกรรมให้สามารถเคลื่อนที่ได้โดยใช้แขน ประยุกต์ใช้ร่วมกับเกมแอนิเมชันที่พัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยผู้ป่วยจะรู้สึกสนุกเพลิดเพลิน ไม่เบื่อ ช่วยเพิ่มประสิทธิผลในการบำบัดและฟื้นฟูผู้ป่วย นับเป็นการกายภาพบำบัดที่สามารถใช้ทดแทนอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่ต้องนำเข้าในราคาสูงเครื่องละหลายล้านบาทได้ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนคนไทยด้วยนวัตกรรมของคนไทย

ผศ.ดร. เซง เลิศมโนรัตน์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ด้วยความมุ่งมั่นของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยทั่วประเทศ 16 โรงพยาบาล ที่เข้าร่วมการอบรมและรับมอบ "ฝึกฝน" ประกอบด้วย 11 รพ.ในภาคใต้ และ 5 รพ.ในภาคตะวันออก ได้แก่ รพ. หาดใหญ่ จ.สงขลา , ศูนย์การแพทย์ชุมชนสามตำบล รพ.หาดใหญ่ จ.สงขลา, ศูนย์แพทย์ชุมชนพะตง รพ. หาดใหญ่ จ.สงขลา, รพ. บางกล่ำ จ.สงขลา, รพ.นาทวี จ.สงขลา, รพ. สิชล จ.นครศรีธรรมราช, รพ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช, รพ.สมเด็จพระยุพราชยะหา จ.ยะลา, รพ.รามัน จ.ยะลา, รพ.บันนังสตา จ.ยะลา, รพ. ยะลา, รพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี, รพ. สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จ.สระแก้ว, รพ. ตราด จ.ตราด, รพ.ระยอง จ.ระยอง, รพ. เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี โดยก่อนหน้านี้คณะวิศวะมหิดลได้ส่งมอบอุปกรณ์ "ฝึกฝน" ให้โรงพยาบาลและสถานพยาบาลทั่วประเทศกว่า 100 แห่งแล้ว

ที่มา: เบรนเอเซีย คอมมิวนิเคชั่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด