สนพ.สระบุรี ประเมินเพื่อรับรองความรู้ความสามารถ "ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร"

ศุกร์ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๕:๔๒
วันที่ 23 เมษายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ "สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร " ให้กับผู้ปฏิบัติงานในสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า มีผู้เข้ารับการประเมินฯ จำนวน 5 คน ณ บริษัทไฟน์ เม็ททัลเทคโนโลยีส์ จำกัด(มหาชน) โดยได้ปฏิบัติตามแนวการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ Covid-19 อย่างเคร่งครัด พร้อมนี้ สำนักงานฯได้เข้าตรวจสถานประกอบกิจการตามพรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 สำหรับผู้ที่ผ่านการประเมินฯ จะได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ เพื่อจะได้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ต่อไป
สนพ.สระบุรี ประเมินเพื่อรับรองความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
สนพ.สระบุรี ประเมินเพื่อรับรองความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด