กองทุนบัวหลวง IPO ทริกเกอร์ต่างประเทศ 'WTRIGGER12-21' วันที่ 26-28 เม.ย. นี้ จับจังหวะลงทุนทั่วโลก เพื่อเป้าหมายผลตอบแทน 8% ใน 8 เดือน

ศุกร์ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๔:๕๑
นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า ช่วงนี้เป็นโอกาสดีสำหรับการลงทุนในกองทุน WTRIGGER12-21 เนื่องจากเศรษฐกิจโลกอยู่ในช่วงต้นของวัฎจักรเศรษฐกิจขาขึ้น หลังจากที่ผ่านจุดต่ำสุดในปีที่ผ่านมาแล้ว แต่เนื่องจากว่าตลาดหุ้นทั่วโลกยังมีความผันผวนในระดับสูง กองทุนบัวหลวงจึงจะใช้กลยุทธ์จับจังหวะลงทุน เพื่อหาผลตอบแทนจากตลาดหุ้นต่างประเทศ โดยเฉพาะหุ้นในตลาดพัฒนาแล้วที่มีการเติบโตค่อนข้างดี ด้วยเหตุนี้ จึงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) กองทุนเปิดบัวหลวงทริกเกอร์เวิลด์ 12-21 หรือ WTRIGGER12-21 โดยตั้งเป้าหมายการลงทุนเพื่อโอกาสรับผลตอบแทน 8% ภายในระยะเวลาลงทุนไม่เกิน 8 เดือน
กองทุนบัวหลวง IPO ทริกเกอร์ต่างประเทศ 'WTRIGGER12-21' วันที่ 26-28 เม.ย. นี้ จับจังหวะลงทุนทั่วโลก เพื่อเป้าหมายผลตอบแทน 8% ใน 8 เดือน

"ที่ผ่านมา กองทุนบัวหลวง ออกกองทุนทริกเกอร์ที่จับจังหวะการลงทุนหุ้นในประเทศ ทั้งหมด 3 กองทุน ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดี โดยกองทริกเกอร์กองแรก ก็สามารถทำผลการดำเนินงานได้ถึงเป้าหมายก่อนระยะเวลาที่วางไว้ และกองทุนบัวหลวงเห็นว่า ยังมีโอกาสในการจับจังหวะการลงทุนในต่างประเทศ ประกอบกับมีทีมงานที่มีประสบการณ์คัดเลือกลงทุนหุ้นต่างประเทศ หรือกองทุนต่างประเทศโดยตรงอยู่แล้ว จึงตัดสินใจออกกองทุน WTRIGGER12-21 เป็นทริกเกอร์ต่างประเทศกองแรกของปีนี้" นายพีรพงศ์ กล่าว

สำหรับ ปัจจัยที่ทำให้ช่วงเวลานี้ เป็นโอกาสเหมาะในการใช้กลยุทธ์จับจังหวะซื้อขายตราสารทุนทั่วโลก คือ เศรษฐกิจโลกที่กำลังฟื้นตัวได้ดี โดยเฉพาะเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่คาดว่าจะขยายตัวต่อเนื่องในระยะถัดไป เนื่องจากสหรัฐฯ มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดอยู่ในระหว่างพิจารณาการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 2.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งยังมีมาตรการฟื้นฟูโควิด-19 อีก 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐที่เพิ่งจะประกาศใช้เมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งจะส่งผลดีต่อการจ้างงานและกำลังซื้อของผู้บริโภคและยังมีปัจจัยเรื่องการเปิดประเทศมากขึ้น หลังการกระจายวัคซีน ซึ่งจะส่งผลดีต่อหุ้น กองทุน หรือ ETF ที่ได้ประโยชน์จากการเปิดประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริโภค การค้าปลีก การท่องเที่ยว และการฟื้นตัวของการลงทุนภาคเอกชน

กองทุน WTRIGGER12-21 เป็นกองทุนรวมผสม ที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ โดยผู้จัดการกองทุนจะมีการจัดสรรการลงทุนทั้งในหุ้นโดยตรง ลงทุนผ่านกองทุน หรือ ETF ต่างประเทศ และมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อปรับพอร์ตการลงทุนตามความเหมาะสม เพื่อให้ได้ผลตอบแทน 8% ในระยะเวลา 8 เดือน

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดกองทุน WTRIGGER12-21 หรือติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและคู่มือการลงทุนได้ที่ กองทุนบัวหลวง โทร. 0 2674 6488 กด 8 หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้แก่ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส บมจ.หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน บมจ.หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) บมจ.หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร

ช่องทางการซื้อหน่วยลงทุนช่วง IPO ผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เวลา 8.30 - 15.30 น. และผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ได้แก่ Bualuang iBanking และ Bangkok Bank Mobile Banking เวลา 8.30 - 16.00 น.

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นกับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ที่มา: หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด