บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด (AGC) ร่วมพิธีทำบุญอาคารศูนย์บริหารจัดการขยะรีไซเคิล ชุมชนวัดชากลูกหญ้า

พุธ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๕:๕๒
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด (AGC) ร่วมพิธีทำบุญอาคารศูนย์บริหารจัดการขยะรีไซเคิล ชุมชนวัดชากลูกหญ้า โดยมีคุณนภาพัฒน์ อู่เจริญ ประธานชุมชนวัดชากลูกหญ้าเป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นสิริมงคงแก่ผู้ปฏิบัติงานในอาคารและเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ประกอบการและชุมชนโดยรอบริษัท
บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด (AGC) ร่วมพิธีทำบุญอาคารศูนย์บริหารจัดการขยะรีไซเคิล ชุมชนวัดชากลูกหญ้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด