อาร์เอส กรุ๊ป จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

จันทร์ ๑๙ เมษายน ๒๐๒๑ ๑๕:๕๙
อาร์เอส กรุ๊ป นำโดย นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 โดยมีคณะกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ เข้าร่วมงาน ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้ อาร์เอส กรุ๊ป ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร และคำแนะนำของกรมควบคุมโรค เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ถือหุ้น รวมถึงการดำเนินการประชุมอย่างกระชับ ซึ่งผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องโรส ฮอลล์ อาคารอาร์เอส กรุ๊ป ทาวเวอร์ ซี ชั้น 5 เมื่อเร็วๆ นี้

บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)
1.นายวิทวัส เวชชบุษกร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บมจ.อาร์เอส
2.นายดนัยศิษฏ์ เปสลาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย บมจ.อาร์เอส
3.นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ กรรมการ
4.นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์ กรรมการอิสระ
5.นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.อาร์เอส
6.นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล กรรมการอิสระ
7.นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์ บมจ.อาร์เอส
8.นางวรรณสุดา ธนสรานาต กรรมการอิสระ

ที่มา: อาร์เอส

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด