ไปรษณีย์ไทย แจ้งพนักงานไปรษณีย์ติดเชื้อ COVID-19

จันทร์ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๕:๕๖
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ขอเรียนให้ทราบว่ามีพนักงานไปรษณีย์ไทย ปฏิบัติงานอยู่ที่ไปรษณีย์ไทยสำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ จำนวน 1 คน และ สำนักงานไปรษณีย์นครหลวง 2 จำนวน 1 คน ติดเชื้อ COVID-19

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ ไปรษณีย์ไทยสำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ ปฏิบัติงานฝ่ายระบบบริการธุรกิจระหว่างประเทศ ซึ่งไม่ใช่งานที่ให้บริการลูกค้า โดยวันที่ 15 เมษายน 2564 เริ่มมีอาการไข้สูง ปวดหัว เหนื่อยง่าย วันที่ 16 เมษายน 2564 ไปเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ วันที่ 17 เมษายน 2564 โรงพยาบาลแจ้งผลการตรวจว่ามีผลเป็นบวก โดยขณะนี้ได้เข้ารับการรักษาเรียบร้อยแล้ว โดยไปรษณีย์ไทยได้สั่งการให้พนักงาน ที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ จำนวน 48 คน ไปเข้ารับการตรวจหาเชื้อทันที และหยุดปฏิบัติงานเพื่อเฝ้าระวังที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน และให้พนักงานกลุ่มความเสี่ยงต่ำ จำนวน 38 คนเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิดที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน และจะมีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดอาคารสถานที่ ในวันที่ 19 เมษายน 2564

ด้านเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานไปรษณีย์นครหลวง 2 ปฏิบัติงานแผนกตลาดธุรกิจ ซึ่งไม่ได้ติดต่อกับลูกค้า วันที่ 13 เมษายน 2564 เริ่มมีอาการเจ็บคอ ไอ มีเสมหะ วันที่ 14-15 เมษายน 2564 พักผ่อนอยู่ที่บ้าน วันที่ 16 เมษายน 2564 ไปเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ วันที่ 18 เมษายน 2564 โรงพยาบาลแจ้งผลการตรวจว่ามีผลเป็นบวก ขณะนี้อยู่ระหว่างโรงพยาบาลมารับตัวเพื่อเข้ารับการรักษา โดยไปรษณีย์ไทยได้สั่งการให้พนักงานที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ จำนวน 22 คน ไปเข้ารับการตรวจหาเชื้อทันที และหยุดปฏิบัติงานเพื่อเฝ้าระวังที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน และให้พนักงานกลุ่มความเสี่ยงต่ำ จำนวน 57 คน เฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิดที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน โดยในวันที่ 16 เมษายน 2564 สำนักงานไปรษณีย์นครหลวง 2 ทำการ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดอาคารสถานที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทยได้แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ในสำนักงานใหญ่ เฉพาะภายในอาคารบริหาร ปณท และอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งภายในสำนักงานไปรษณีย์นครหลวง 1-2 ปฏิบัติตามมาตรการทำงานจากที่พักอาศัย (Work From Home) 100% ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2564 เป็นเวลา 5 วัน และกลับมาปฏิบัติงานตามปกติในวันที่ 26 เมษายน 2564

พร้อมกันนี้ ไปรษณีย์ไทยยังเน้นย้ำให้ที่ทำการไปรษณีย์และศูนย์บริการทั่วประเทศเพิ่มมาตรการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้เป็นไปอย่างรัดกุม โดยที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งต้องคัดกรองผู้ใช้บริการก่อนเข้าที่ทำการอย่างเคร่งครัด ให้บริการเจลล้างมือแอลกอฮอล์ตั้งแต่เข้าที่ทำการ ระหว่างใช้บริการ และหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมจัดระยะห่างทั้งเคาน์เตอร์ให้บริการ เก้าอี้พักรอใช้บริการ และทำความสะอาดจุดสัมผัสในที่ทำการ เช่น จุดกดบัตรคิว มือจับประตู เคาน์เตอร์ให้บริการทุกๆ 20 นาที เจ้าหน้าที่ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาระหว่างให้บริการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และงดการพูดคุยระหว่างให้บริการ และเจ้าหน้าที่นำจ่ายต้องสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ระหว่างนำจ่ายสิ่งของให้ลูกค้าทุกครั้ง ศูนย์ไปรษณีย์มีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบนพัสดุทุกชิ้น สำหรับผู้ใช้บริการที่ไม่ต้องการลงนามรับสิ่งของ สามารถแจ้งให้บุรุษไปรษณีย์บันทึกชื่อ-นามสกุล แทนการ ลงนามได้ เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัส

นอกเหนือจากมาตรการข้างต้น ไปรษณีย์ไทยยังมุ่งเน้นให้บริการ pick-up service หรือบริการรับฝาก นอกที่ทำการ เพื่อลดการพบปะและการสัมผัสระหว่างบุคคล รวมถึงอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ประชาชน ลดการเดินทางออกจากบ้าน เพื่อลดความเสี่ยงการสัมผัสโรค โดยผู้ใช้บริการทั่วไปสามารถเรียกใช้บริการ pick-up service ได้ทางไลน์ออฟฟิเชียล @Thailand Post

ที่มา: เจซีแอนด์โค คอมมิวนิเคชั่นส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด