ผู้ถือหุ้น "NER" อนุมัติจ่ายเงินปันผล

จันทร์ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๓:๔๐
บมจ.นอร์ทอีส รับเบอร์ หรือ NER ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และยางผสม เพื่อจำหน่ายไปยังผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ และกลุ่มผู้ค้าคนกลาง ทั้งในและต่างประเทศ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 โดยมีนายชนิตร ชาญชัยณรงค์ (กลาง) ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นประธานในการประชุม และคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ ห้องบอลรูม 1-2 ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์
ผู้ถือหุ้น NER อนุมัติจ่ายเงินปันผล

นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 รับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 มีรายได้รวมอยู่ที่ 16,364.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.68% จากปี 2562 อยู่มีรายได้รวมอยู่ที่ 13,020.51 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานอยู่ที่ 858.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 59.35%

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายปันผลเป็นเงินสดจากกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 339.08 ล้านบาท ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการงวด 9 เดือนแรกของปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 96.88 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายในครั้งนี้อีกในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 242.20 ล้านบาท โดยบริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 23 เมษายน 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ การจัดประชุมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ที่มา: ธามดี พลัส

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด