คณะบริหารธุรกิจ SPU จับมือ AIRA ถ่ายทอดความรู้ CEO TALK "เกาะติดสถานการณ์การลงทุนในเศษฐกิจยุค Covid-19" และ มอบทุนการศึกษา 5 แสนบาท

จันทร์ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๐:๐๑
ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับโครงการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง โดยสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับการจัดการบรรยายสุดพิเศษผ่านรูปแบบออนไลน์ ZOOM ในช่วงวิกฤติโควิด-19 ระลอกใหม่ กับกิจกรรม CEO TALK ตอน "เกาะติดสถานการณ์การลงทุนในเศรษฐกิจยุค COVID-19" โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ใหญ่ใจดี คุณไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อดังกล่าว แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564
คณะบริหารธุรกิจ SPU จับมือ AIRA ถ่ายทอดความรู้ CEO TALK เกาะติดสถานการณ์การลงทุนในเศษฐกิจยุค Covid-19 และ มอบทุนการศึกษา 5 แสนบาท

นอกจากนี้ภายในงานยังได้จัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษา จากกองทุนบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่าน Application ZOOM  ให้แก่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จำนวนรวม500,000 บาท โดยมอบเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาในปีนี้ จำนวน 10 ทุน ทุนละ 40,000 บาท และมีนักศึกษาจากคณะต่างๆ อาทิ คณะดิจิทัลมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะบริหารธุรกิจ เข้ารับทุนการศึกษา ได้แก่ นางสาวสุภารัตน์ นามมล,นางสาวนัทธมน เกตุพันธ์,นางสาวพรหมพร กรุ่นสูงเนิน,นางสาวศุภัคชญา มีนาครักษา,นางสาวเมทิกา สายรัมย์,นางสาวณัฐมล กอเซ็ม,นายเพชรรัตน์ ประพฤติดี,นางสาวพรทิพย์ ชนนิกรณ์,นางสาวศศิธร พิริยศุภสิน และนางสาวไหมไทย ชัยประโคน ซึ่งต้องขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาSPUที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ทุกคน

ทางด้าน นางสาวสุภารัตน์ นามมล หนึ่งในนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ กล่าวว่า หนูรู้สึกดีใจมาก ที่ทางบริษัทหลักทรัพย์ไอร่า จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นมาค่ะ หนูรู้สึกยินดีกับตัวเองและเพื่อนๆทุกคนเป็นอย่างยิ่งและขอขอบพระคุณ บริษัท AIRA มากๆ ที่วันนี้ได้มอบโอกาสดีๆแบบนี้ให้หนูค่ะ และนอกจากนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่คอยส่งเสริมและสนับสนุนมาโดยตลอดนะค่ะ

ด้าน นางสาวไหมไทย ชัยประโคน กล่าวว่า ขอขอบพระคุณผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ไอร่า จำกัด (มหาชน) ที่มอบทุนการศึกษาให้กับหนูในครั้งนี้ หนูสัญญาว่าจะนำเงินทุนการศึกษาครั้งนี้ไปใช้อย่างคุ้มค่า อย่างมีสติ และขอขอบพระคุณที่เล็งเห็นในความสามารถของนักศึกษาตัวเล็กๆคนนี้นะคะ ทุนครั้งนี้มันมีคุณค่าสำหรับตัวหนูมากค่ะ นอกจากนี้ที่ขาดไม่ได้ขอขอบพระคุณท่านคณบดี ดร.รวิภา อัครจินดานนท์ ที่คอยให้การสนับสนุนหนูมาตลอด ขอบคุณอาจารย์คณะบริหารทุกๆท่านที่เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จในงานครั้งนี้และสุดท้าย ขอขอบคุณ รศ.ปัทมา โกเมนท์จำรัส ที่ได้ช่วยกระตุ้นและเป็นกำลังใจที่ทำให้หนูได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้และหนูสัญญาว่าจะนำเงินไปลงทุนให้เกิดความคุ้มค่าให้มากที่สุดค่ะ

และด้าน นางสาวเมทิกา สายรัมย์ กล่าวว่า การเข้าร่วมโครงการ CEO Talk ในครั้งนี้ ทำให้หนูได้รับประสบการณ์ในการศึกษา และเข้าใจการลงทุนมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่ทำให้หนูได้แสดงศักยภาพของตัวเอง ต้องขอขอบคุณบริษัทหลักทรัพย์ไอร่า ที่มอบโอกาสที่ดีนี้ รวมถึงคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้หนูได้ผลักดันตัวเองในครั้งนี้ ขอบพระคุณค่ะ

ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

คณะบริหารธุรกิจ SPU จับมือ AIRA ถ่ายทอดความรู้ CEO TALK เกาะติดสถานการณ์การลงทุนในเศษฐกิจยุค Covid-19 และ มอบทุนการศึกษา 5 แสนบาท

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด