ม.รามฯ เลื่อนสอบไล่ภาค 2/2563 (ส่วนกลาง)

ศุกร์ ๐๙ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๗:๐๑
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงประกาศเลื่อนการสอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 2563 (ส่วนกลาง) จากเดิมวันที่ 19 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 11 - 24 พฤษภาคม 2564 โดยวิชาที่สอบ คาบเวลาสอบ และสถานที่สอบเป็นไปตามกำหนดเดิม
ม.รามฯ เลื่อนสอบไล่ภาค 2/2563 (ส่วนกลาง)

สำหรับ กำหนดการสอบไล่ ภาค 2 ปีการศึกษา 2563 ส่วนภูมิภาค เป็นไปตามกำหนดเดิม คือ ช่วงที่ 1: วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2564 และช่วงที่ 2: วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ โทร. 0-2310-8611

ที่มา: มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด