TNP ร่วมเป็นกรรมการ การแข่งขันเขียนแผนธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

พฤหัส ๐๘ เมษายน ๒๐๒๑ ๑๖:๔๘
"ธนพงศ์ พุฒิพิริยะ" และ "ธนภูมิ พุฒิพิริยะ" เป็นตัวแทนผู้บริหารของ บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ด้านทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ในระดับ ปวส. กลุ่มวิทยาลัยอาชีวะศึกษา ภาคเหนือ ณ ห้องประชุมเอื้องคำ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ทางด้านธุรกิจ และเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาต่อไปในอนาคต ตอกย้ำ แนวทางการบริหารงานของค้าปลีกรายใหญ่ธนพิริยะ ที่นอกจากจะเร่งบริหารธุรกิจอย่างเต็มกำลัง จนปัจจุบันมีสาขาครอบคลุมจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง อีกภารกิจหนึ่งคือการผลักดันทายาท ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ มาร่วมขับเคลื่อนธุรกิจ และร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด