บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีฯต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพปุ๋ยเคมี

พฤหัส ๐๘ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๐:๕๕
นาย สุภัค เหล่าดี (กลาง)  ผู้จัดการทั่วไป สายงานการตลาด วิจัยและพัฒนา บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด  (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีตรา หัววัว-คันไถ ให้การต้อนรับอาจารย์และคณะนิสิตจาก ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานและฟังการบรรยาย พร้อมทั้งเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพของทางบริษัทฯ ณ โรงงานนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีฯต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพปุ๋ยเคมี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด