ดีอีเอส ร่วมเวทีผู้นำสภาหน่วยงานกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม แห่งอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 1 ปี 2564

พฤหัส ๐๘ เมษายน ๒๕๖๔ ๐๙:๐๕
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวต้อนรับและเข้าร่วมการประชุมผู้นำเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านดิจิทัลและผู้นำสภาหน่วยงานกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมแห่งอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 (The 1st ADGSOM - ATRC Leasers' Retreat of 2021) ผ่านระบบประชุมทางไกล โดยมีนางปิยนุช วุฒิสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และผู้แทนเจ้าหน้าที่จากกองการต่างประเทศ กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม MOC ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ดีอีเอส ร่วมเวทีผู้นำสภาหน่วยงานกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม แห่งอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 1 ปี 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด