WINMED โรดโชว์โคราชคึกคัก จ่อขาย IPO 120 ล้านหุ้น

พุธ ๐๗ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๗:๑๙
นายนันทิยะ ดารกานนท์ (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ WINMED ผู้นำเข้าและจำหน่ายชุดตรวจเพื่อการวิเคราะห์ วินิจฉัยและ/หรือบำบัดรักษา รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง และจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อการเก็บรักษาโลหิตและผลิตภัณฑ์ของโลหิต จากผู้ผลิตชั้นนำในต่างประเทศ พร้อมด้วยดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ขวาสุด) ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และนางสาวสมลักษณ์ เธียรพจน์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ร่วมนำเสนอข้อมูลการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 120 ล้านหุ้น ให้แก่นักลงทุนจังหวัดนครราชสีมา ณ โรงแรมแคนทารี โคราช โดยมีนักลงทุนสนใจเข้ารับฟังข้อมูลเป็นจำนวนมาก
WINMED โรดโชว์โคราชคึกคัก จ่อขาย IPO 120 ล้านหุ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด