มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ดำเนินการมาตรการในเชิงรุก "UTCC Safe Zone" อย่างเคร่งครัด

พุธ ๐๗ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๕:๔๔
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีความห่วงใย ไม่ได้นิ่งนอนใจและคำนึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษา บุคลากรมาเป็นอันดับหนึ่ง
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ดำเนินการมาตรการในเชิงรุก UTCC Safe Zone อย่างเคร่งครัด

โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้จัดชุดปฏิบัติการ Deep Cleaning ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทันทีทุกจุดทั่วทั้งมหาวิทยาลัยตามแนวทางการปฏิบัติมาตรการอย่างเคร่งครัด มีการฉีดพ่นฆ่าเชื้อในบริเวณห้องเรียนและอาคารสถานที่ตามที่ได้รับแจ้งทันทีว่ามีข้อมูลการพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 จำนวน 2 รายเข้ามาภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 27, 28 และ 30 มีนาคม และวันที่ 3 และ 5 เมษายน 2564 โดยได้ดำเนินการ Deep Cleaning ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ห้องเรียน สำนักงานและทุกพื้นที่ทั่วมหาวิทยาลัย ในวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 ตามมาตรการเชิงรุก "UTCC Safe Zone"

- สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาที่ใกล้ชิด มีความเสี่ยงสูงจะต้องกักตัวเฝ้าดูอาการเป็นระยะเวลา 14 วันนับจากที่ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามขั้นตอนการรับมือสถานการณ์ภายใต้มาตรการเชิงรุก UTCC Safe Zone อย่างเคร่งครัด

- มหาวิทยาลัยจะดำเนินการมาตรการในเชิงรุก "UTCC Safe Zone" อย่างต่อเนื่องต่อไป เน้นย้ำในทุกจุดสัมผัสรวมทั้ง 1) ระบบการคัดกรอง 2) มาตรฐาน Social Distance ทุกจุดงดความแออัด 3) การติดตามเฝ้าระวังเพื่อความปลอดภัย 4) ลดการสัมผัสเพื่อความมั่นใจปลอดภัย

มหาวิทยาลัยมีความห่วงใยและขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพและเฝ้าสังเกตตนเอง โดยทางมหาวิทยาลัยจะดูแลและป้องกันอย่างดีที่สุด เพื่อร่วมกันก้าวผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกัน

สำหรับนักศึกษาและบุคลากรที่มีข้อกังวลหรือมีความเสี่ยงในการติดเชื้อ ให้กรอกข้อมูลการประเมินความเสี่ยง bkkcovid19.bangkok.go.th/…าย

ที่มา: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ดำเนินการมาตรการในเชิงรุก UTCC Safe Zone อย่างเคร่งครัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด