มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประกาศการเรียนการสอนแบบออนไลน์

พุธ ๐๗ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๕:๑๓
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประกาศการเรียนการสอนแบบออนไลน์

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีความห่วงใยและคำนึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษา จึงปรับการเรียนการสอนให้เป็นแบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2564 เพื่อลดความเสี่ยงจากการสัมผัสเชื้อในการเดินทางและการอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม

ส่วนวิชาปฏิบัติการขอให้รอประกาศตารางเรียนชดเชยจากคณะวิชา นักศึกษาดูช่องทางการเข้าเรียนได้จากข้อความในระบบริการการศึกษาหรือจาก Microsoft Teams โดยเข้าระบบด้วย UTCC Email

ที่มา: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด