ซัมซุง เคมิคอล ลงนามในสัญญาซื้อขายที่ดิน เตรียมสร้างโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1

จันทร์ ๐๕ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๗:๓๔
บริษัท ซัมซุง เคมิคอล จำกัด ผู้ผลิตฝาขวดน้ำพลาสติกคุณภาพสูงสำหรับที่พักอาศัยและสำนักงาน (HOD) ลงนามในสัญญาซื้อขายที่ดินกับ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เตรียมสร้างฐานการผลิตในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 จังหวัดระยอง พร้อมนำนวัตกรรมเข้ามาช่วยเสริมทัพการผลิตผ่านระบบออโตเมติก เพื่อรักษามาตรฐานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ระดับสูงสำหรับลูกค้าทั่วโลก
ซัมซุง เคมิคอล ลงนามในสัญญาซื้อขายที่ดิน เตรียมสร้างโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1

บรรยายภาพ:  มร. เดวิด นาร์โดน (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและการลงทุนต่างประเทศ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ลงนามในสัญญาซื้อขายที่ดินกับ มร. คิม จุน ชุน (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน บริษัท ซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ เอเชีย โดยมีนายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและการลงทุนต่างประเทศ และนางสาวลัดดา โรจนาวิไลวุฒิ (ที่ 2 จากขวา)  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ที่ดิน และอาคารอุตสาหกรรม บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และตัวแทนผู้บริหารของทั้งสองบริษัทเข้าร่วมในพิธีลงนาม

ที่มา: แฟรนคอม เอเซีย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด