บาฟส์ อินเทค ส่งออก 'รถเติมน้ำมันอากาศยาน' ให้กับ สปป.ลาว พร้อมก้าวสู่ผู้นำการผลิตรถเติมน้ำมันอากาศยานในภูมิภาคอาเซียน

พฤหัส ๐๑ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๓:๒๗
บริษัท บาฟส์ อินเทค จำกัด บริษัทผู้ให้บริการออกแบบ ผลิตและประกอบรถเติมน้ำมันอากาศยานและระบบให้บริการน้ำมันอากาศยาน บริษัทในเครือกลุ่มบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ หรือ บาฟส์กรุ๊ป ส่งออกรถเติมน้ำมันอากาศยานประสิทธิภาพสูง ประเภท Refueller รุ่น Magnus ขนาด 32,000 ลิตร จำนวน 2 คันให้กับรัฐวิสาหกิจน้ำมันเชื้อเพลิง สปป.ลาว โดยมีเป้าหมายผลิตและจำหน่ายรถเติมน้ำมันอากาศยานเพื่อส่งออกไปยังตลาดกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง (CLMV) ซึ่งมีศักยภาพการเติบโตแม้ปัจจุบันจะชะลอตัวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำทางด้านการออกแบบผลิต ประกอบรถเติมน้ำมันอากาศยานและระบบให้บริการน้ำมันอากาศยานในภูมิภาคอาเซียน ภายในปี 2569
บาฟส์ อินเทค ส่งออก 'รถเติมน้ำมันอากาศยาน' ให้กับ สปป.ลาว พร้อมก้าวสู่ผู้นำการผลิตรถเติมน้ำมันอากาศยานในภูมิภาคอาเซียน

รถเติมน้ำมันอากาศยาน ประเภท Magnus Refueller เป็นรถเติมน้ำมันอากาศยานประสิทธิภาพสูง ทั้งคุณภาพและอุปกรณ์ทันสมัย ตามกฎระเบียบขององค์กรความร่วมมือเพื่อการตรวจสอบน้ำมันเชื้อเพลิงโลก (Joint Inspection Group: JIG) โดยสามารถเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับอากาศยานขนาดเล็กที่ 300 ลิตรต่อนาทีไปจนถึงขนาดใหญ่ในอัตราสูงสุดที่ 2400 ลิตรต่อนาทีสำหรับอากาศยานแบบ Double Deck แบบเติมพร้อมกัน 2 หัว โดยรถเติมน้ำมันอากาศยานนี้ได้รับการผลิตและประกอบภายในโรงงานของบาฟส์ อินเทค โดยทีมงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะ ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย โดยใช้เวลาในการผลิตและประกอบรถ ประมาณ 9 เดือนต่อคัน พร้อมตอบรับทุกความต้องการทางด้านการบริการรถและระบบเติมน้ำมันอากาศยานจากทุกประเทศในภูมิภาค

นอกจากนี้ บาฟส์ อินเทค ยังเร่งผลักดันการนำเอาเทคโนโลยีสะอาดที่ทันสมัยเข้ามาช่วยให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทให้สามารถพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น โดยก่อนหน้านี้ได้เริ่มนำรถเติมน้ำมัน แบบ Electric Hydrant Cart ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งระบบในการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

ที่มา: เอบีเอ็ม คอนเนค

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด