สนพ.สมุทรสงคราม เพิ่มทักษะแรงงานด้านการขับฟอร์คลิฟท์

พฤหัส ๐๑ เมษายน ๒๕๖๔ ๐๙:๕๘
สำนักงานพัฒนาฝีมิอแรงงานสมุทรสงครามสมุทรสงคราม ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการบำรุงรักษาและขับรถฟอร์คลิฟต์อย่างปลอดภัย เมื่อระหว่างวันที่ 22 - 25 มีนาคม 2564 แก่กลุ่มเป้าหมายแรงงานในสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติหน้าที่ในสาขางานดังกล่าว จำนวน 21 คน ณ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสงคราม เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และปลูกฝังในด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติงานได้จริง
สนพ.สมุทรสงคราม เพิ่มทักษะแรงงานด้านการขับฟอร์คลิฟท์
สนพ.สมุทรสงคราม เพิ่มทักษะแรงงานด้านการขับฟอร์คลิฟท์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด