ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับคณะเยี่ยมชมโครงการเสริมศักยภาพคนรุ่นใหม่สู่ตลาดทุน

พุธ ๓๑ มีนาคม ๒๐๒๑ ๑๖:๕๔
ยุภาวรรณ ศิริชัยนฤมิตร ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ต้อนรับคณะเยี่ยมชม โครงการเสริมศักยภาพคนรุ่นใหม่สู่ตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. ในโอกาสเข้ารับฟังบรรยายเกี่ยวกับบทบาทของตลาดหลักทรัพย์ฯ และวิธีการซื้อขายหลักทรัพย์ การส่งมอบและชำระราคาหลักทรัพย์ รวมถึงเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน (INVESTORY) และห้องสมุดมารวย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด