โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย (THAILAND TOURISM STANDARD) ประจำปี 2563

พุธ ๓๑ มีนาคม ๒๐๒๑ ๑๔:๒๐
โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย (THAILAND TOURISM STANDARD) ประจำปี 2563 จากกรมการท่องเที่ยง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งจะมีการจัดประเมินทุกๆ 3 ปี โดยในครั้งนี้เป็นการมอบเกียรติบัตรระหว่าง 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2565  เรามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ยังคงรักษามาตรฐาน และเป็นผู้ประกอบการที่ผ่านการตรวจประเมิน และได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยมาหลายปีซ้อน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และยกระดับการให้บริการในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ และมีศักยภาพที่จะแข่งขันได้ในระดับสากลต่อไป
โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย (THAILAND TOURISM STANDARD) ประจำปี 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด