อาจารย์ศิลปศาสตร์ ม.ศรีปทุม รางวัลอาจารย์ตันแบบด้านการสอน เผยเคล็ดลับการเป็นอาจารย์ที่ดี!

อังคาร ๓๐ มีนาคม ๒๐๒๑ ๑๗:๒๐
ผศ.ดร.วราภรณ์ ไทยมา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ไพบูลย์ สุขวิจิตร บาร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เนื่องในโอกาสเข้ารับรางวัลอาจารย์ต้นแบบ ด้านการสอน พ.ศ. 2564 จากสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สป.อว.) ร่วมกับ สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย(ควอท.)
อาจารย์ศิลปศาสตร์ ม.ศรีปทุม รางวัลอาจารย์ตันแบบด้านการสอน เผยเคล็ดลับการเป็นอาจารย์ที่ดี!

เข้ารางวัลประกาศเกียรติคุณ จากนายศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประธานพิธีฯ ในงานการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 เรื่อง พลิกโฉมอุดมศึกษาไทย: วิถีใหม่ของการเรียนการสอน "Reinventing Thailand Higher Education: New Normal Teaching and Learning Practice" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็น 1 ใน 7 รางวัล จากผู้เข้าประกวด 39 สถาบัน โดยเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเอกชน เพียงหนึ่งเดียวในปีนี้ ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ ดังกล่าว

"ผศ.ดร.ไพบูลย์ สุขวิจิตร บาร์" ถือเป็นผลผลิตที่งดงามของมหาวิทยาลัยศรีปทุม เพราะเป็นศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากวิทยาลัยนานาชาติศรีปทุม และเป็นนักเรียนทุนคนเก่งของมหาวิทยาลัยที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา และสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายหลังสำเร็จการศึกษาอาจารย์ได้กลับมาเป็นอาจารย์สอนและมุ่งมั่นทุ่มเทให้กับการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ในการบ่มเพาะนักศึกษา SPU ตามปรัชญา "การศึกษา สร้างคน คนสร้างชาติ" ของท่าน ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผศ.ดร.ไพบูลย์ สุขวิจิตร บาร์ กล่าวว่า ความรู้สึกแรกคือรู้สึกภาคภูมิใจและปลื้มปิติอย่างยิ่ง กับการที่ได้ทำงานที่รักและ ได้เป็น 1 ในตัวแทน อาจารย์ทุกท่านที่อยู่ในวิชาชีพนี้ ถือว่าวิชาชีพครู เป็นวิชาชีพที่ได้รับการยกย่อง เป็นวิชาชีพที่มีคุณค่า และเป็นวิชาชีพที่สร้างคน ซึ่งมีความสำคัญมากๆ

นอกจากนี้ ยังรู้สึกภูมิใจ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนภายนอกได้รับรู้ว่า มหาวิทยาลัยศรีปทุมของเรา เป็นมหาวิทยาลัยที่สนับสนุน และส่งเสริมให้อาจารย์ได้พัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพ อยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อ พัฒนานักศึกษาของเรา และผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ ซึ่งดิฉันเอง ก็เป็น 1 ในตัวแทน อาจารย์ต้นแบบ จากหลายๆ ท่านในมหาวิทยาลัย

อีกทั้งยังรู้สึกว่า ดิฉันยังคงต้องพัฒนาเองตนเองอีกมาก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อน ช่วยเหลือ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอน ให้กับอาจารย์ด้วยกันในมหาวิทยาลัยของเรา ดิฉันอยากเห็นมหาวิทยาลัยของเราที่เป็นมหาวิทยาลัย  Community of Teaching and Sharing ที่ดีอยู่แล้ว ให้ดีมากยิ่งขึ้น เพราะสุดท้ายแล้ว ผลที่ได้คือ คุณภาพของผู้เรียน

ผศ.ดร.ไพบูลย์ กล่าวต่อว่า อยากฝากเคล็ดลับถึงอาจารย์ทุกท่านว่า "ทุกท่านสามารถ เป็นอาจารย์ที่ดีได้ แต่สิ่งที่ท้าทายกว่า คือ การเป็นอาจารย์ที่สามารถ inspire ผู้เรียนให้ได้ โดยอาจารย์ต้องมีใจ ที่จะพัฒนาตนเองเพื่อนร่วมงาน และนักศึกษาของเรา"

และดิฉันอยากฝากถึงอาจารย์รุ่นน้อง ว่าขอให้รัก ในสิ่งที่ทำ นั่นคือ การสอน แล้วหมั่นพัฒนาตนเองอยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อนักศึกษา เพื่อองค์กร และเพื่อตัวของอาจารย์เอง อาจารย์ทุกท่านเป็นอาจารย์ที่สอนดี เป็นต้นแบบ ในแบบ ที่อาจารย์เป็น ตราบใดที่อาจารย์ ปฏิบัติตาม พันธกิจ ของวิชาชีพอาจารย์ อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ ทำงานอย่างเต็มที่ในทุกๆ วัน ประเมินตนเอง ปรับปรุงการสอนของตนเอง ให้กำลังใจตนเอง เพียงเท่านี้ อาจารย์จะมีความสุข และสนุกกับสิ่งที่ทำ ค่ะ

สุดท้าย ดิฉันอยากขอขอบคุณนักศึกษาทุกๆ คน ของดิฉัน ตั้งแต่รหัส 48 จนถึง รหัสปัจจุบัน ที่ได้ให้โอกาส ได้ให้ความท้าทาย ทุกข้อเสนอแนะ และกำลังใจ ที่ทำให้ดิฉันได้รับรางวัลนี้ และที่ขาดไม่ได้ ดิฉันอยากขอขอบพระคุณท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะผู้บริหาร และมหาวิทยาลัย ที่ ส่งเสริม สนับสนุน ดิฉันและอาจารย์ในมหาวิทยาลัยของเรา อย่างดีมากตลอดมาค่ะ ภูมิใจมากๆ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ มหาวิทยาลัยศรีปทุมค่ะ

ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

อาจารย์ศิลปศาสตร์ ม.ศรีปทุม รางวัลอาจารย์ตันแบบด้านการสอน เผยเคล็ดลับการเป็นอาจารย์ที่ดี!

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด