โฆษกกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมงาน "สื่อสารงานรัฐ พัฒนางานข่าว สร้างความเข้าใจให้ประชาชน" มุ่งเน้น "แนวทางการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ 2021"

30 Mar 2021

นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โฆษกกระทรวงดิจิทัลฯ เข้าร่วมกิจกรรม "สื่อสารงานรัฐ พัฒนางานข่าว สร้างความเข้าใจให้ประชาชน" ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมประชาสัมพันธ์ โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ภายในงานมีโฆษกกระทรวงต่างๆ และผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานประชาสัมพันธ์ภาครัฐเข้าร่วม ณ ห้องเมย์แฟร์ แกรนด์บอลรูม ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ กรุงเทพมหานคร

โฆษกกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมงาน "สื่อสารงานรัฐ พัฒนางานข่าว สร้างความเข้าใจให้ประชาชน" มุ่งเน้น "แนวทางการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ 2021"

โอกาสนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวบรรยายสรุป ในหัวข้อ "แนวทางการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ 2021" โดยย้ำว่าในการประชาสัมพันธ์ภาครัฐแม้จะดูเหมือนง่ายแต่ในความเป็นจริงแล้วเป็นงานที่มีความยากและท้าทาย ที่สำคัญต้องมีการรับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนก่อนนำมากำหนดทิศทางในการสื่อสารหรือส่งต่อข้อมูลข่าวสารของรัฐไปสู่ประชาชน ต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย ก่อนที่จะนำมาผลิตสื่อในการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ขณะเดียวกัน การประชาสัมพันธ์ภาครัฐต้องต่อสู้กับข่าวลวง หรือ Fake News ที่เกิดขึ้นได้ง่ายในยุคการสื่อสารดิจิทัล ซึ่งปัจจุบันเป็นสิ่งที่สร้างความเสียหายกับประเทศเป็นอย่างมาก

โฆษกกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมงาน "สื่อสารงานรัฐ พัฒนางานข่าว สร้างความเข้าใจให้ประชาชน" มุ่งเน้น "แนวทางการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ 2021"