EXIM BANK ร่วมกับเอไอเอส และเครือข่ายกรีนพหลโยธิน รณรงค์ขจัด E-Waste ถูกวิธี สมทบทุนมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย)

จันทร์ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ๑๖:๒๓
นางวันเพ็ญ อรรชุนเดชะ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมกับผู้บริหารจากองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน 13 แห่งรวมถึง EXIM BANK บนถนนพหลโยธินในนามเครือข่าย "กรีนพหลโยธิน" นำโดยบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (เอไอเอส) มอบเงินสมทบทุนจากโครงการ "E-Waste The Battle ถ้ารักษ์จริง…มาทิ้งแข่งกัน" ซึ่งองค์กรในเครือข่ายได้ร่วมกันส่งเสริมการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste) เพื่อปลูกจิตสำนึกในการทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธีและรักษาสิ่งแวดล้อมในระยะยาว โดยมี ดร.ฉวีวรรณ หุตะเจริญ (ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการ มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) เป็นผู้รับมอบ ณ มูลนิธิฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้
EXIM BANK ร่วมกับเอไอเอส และเครือข่ายกรีนพหลโยธิน รณรงค์ขจัด E-Waste ถูกวิธี สมทบทุนมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด