BAM มอบรถตู้พยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน

จันทร์ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ๑๔:๕๑
นายบรรยง วิเศษมงคลชัย ประธานคณะกรรมการบริหาร และนายบัณฑิต อนันตมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM ร่วมกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน และธนาคารอาคารสงเคราะห์ มอบรถตู้พยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน ให้กับโรงพยาบาลด่านขุนทด (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) จังหวัดนครราชสีมา เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน นอกจากนี้ BAM ยังได้มอบเงินสนับสนุนซื้อกล้อง CC-TV ให้กับสถานีตำรวจภูธรโนนไทย พร้อมทั้งมอบ COMPUTER ให้กับโรงพยาบาลสีคิ้ว , ที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด และสำนักงานสรรพากรพื้นที่ สาขาด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564
BAM มอบรถตู้พยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน
BAM มอบรถตู้พยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด