สพร.2 สุพรรณบุรี จัดฝึกอบรมช่างปรับอากาศรถบรรทุก

พฤหัส ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ๑๑:๓๖
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาช่างปรับอากาศรถบรรทุก ให้กับช่างผู้ปฏิบัติงานด้านปรับอากาศรถยนต์และบุคคลผู้สนใจทั่วไป จำนวน 20 คน เพื่อพัฒนาต่อยอดทักษะฝีมือให้สูงขึ้นและนำไปปรับใช้ในการทำงานด้านงานช่างซ่อมรถยนต์ ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 17 - 19 มี.ค.64 ระยะเวลาการฝึก 30 ชม. ณ ฝ่ายเทคโนโลยียานยนต์  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี
สพร.2 สุพรรณบุรี จัดฝึกอบรมช่างปรับอากาศรถบรรทุก

การฝึกอบรมนี้ นอกจากจะเป็นการฝึกยกระดับฝีมือช่างผู้ปฏิบัติงานด้านปรับอากาศรถยนต์ให้มีทักษะฝีมือที่สูงขึ้น ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน สามารถให้บริการลูกค้าได้ด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง สร้างความเชื่อมั่น ความประทับใจให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการรถบรรทุก สามารถรองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมยานยนต์ได้ทันต่อความต้องการ รวมทั้งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนช่างฝีมือในตลาดแรงงาน รองรับต่อการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจในอนาคตต่อไป

 

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี

สพร.2 สุพรรณบุรี จัดฝึกอบรมช่างปรับอากาศรถบรรทุก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด