ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป เริ่มต้นปี 2564 มุ่งมั่นพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

พุธ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ๑๘:๒๓
โครงการเพื่อสังคมนับเป็นกิจกรรมที่ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการทำกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนโดยรอบนิคมฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ปได้ทำงานร่วมกับองค์กรและสำนักงานในพื้นที่ เพื่อสานต่อความสัมพันธ์กับชุมชนรวมถึงร่วมสร้างสังคมที่เข้มแข็ง สามัคคี  รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป เริ่มต้นปี 2564 มุ่งมั่นพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

ในทุกๆ ปี ในวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม โรงเรียนทั่วประเทศจะจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนเยาวชนที่จะเติบใหญ่ไปเป็นบุคคลากรอันทรงคุณค่าของสังคมต่อไป ในปีนี้ หน่วยงานภาครัฐตัดสินใจงดการจัดกิจกรรมวันเด็ก เนื่องด้วยความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิด -19 ระลอกใหม่ที่ทวีความรุนแรงในบางพื้นที่ เมื่อต้นปีที่ผ่านมา

เพื่อเป็นการตระหนักถึงความสำคัญของอนาคตของชาติ ตัวแทนเจ้าหน้าที่ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และกลุ่มลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม ได้ไปเยี่ยมเยือนโรงเรียน 2 แห่งในจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ โรงเรียนบ้านคลองกรำ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง และโรงเรียนบ้านหุบบอน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี พร้อมมอบอาหาร นม และของว่างที่มีประโยชน์ และสารอาหารที่มีคุณค่าแก่เด็กๆ เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพในการเรียนรู้ของน้องๆ  นอกจากนี้ยังได้มอบอุปกรณ์การเรียน ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์และเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้อีกด้วย

ส่งมอบความปลอดภัยให้ชาวชุมชน

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป มีความห่วงใยในความปลอดภัยของชาวชุมชน พร้อมสนับสนุนงบประมาณในการดูแลรักษา ซ่อมแซม ป้ายประชาสัมพันธ์ ให้แก่เทศบาลจอมพลเจ้าพระยา อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ดังกล่าว อยู่ในพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 เพื่ออัปเดตข้อมูลที่สำคัญด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนประกาศต่างๆ ที่สำคัญให้ประชาชนได้รับทราบทั่วกัน

โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป มุ่งมั่นที่จะตอบแทนสังคมและยกระดับมาตรฐานการใช้ชีวิตของชาวชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมให้ดียิ่งขึ้น ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทีมผู้บริหาร พนักงาน กลุ่มลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม ตลอดจนผู้ให้การสนับสนุนจากหลายภาคส่วน ล้วนมีส่วนช่วยกระชับความผูกพันอันแน่นแฟ้นยาวนานกับชาวชุมชน เพื่อให้ทุกฝ่ายจับมือเดินหน้าไปได้อย่างมั่นคง สร้างรากฐานอนาคตที่ยั่งยืนให้แก่คนรุ่นต่อไป

ที่มา: Francom Asia

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป เริ่มต้นปี 2564 มุ่งมั่นพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด