อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เยี่ยมชมร้านจำหน่ายผักอินทรีย์ของสหกรณ์ในจังหวัดเชียงใหม่

อังคาร ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ๑๖:๓๑
นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสุริยะ คำปวง สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมร้านจำหน่ายพืชผักและข้าวอินทรีย์ของสมาชิกสหกรณ์ที่ตลาดจริงใจมาร์เก็ต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยสหกรณ์เกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ จำกัด ได้นำผักเกษตรอินทรีย์มาจำหน่าย เช่น ผักหวาน คะน้า ผักกูด ผักสลัด ข้าวอินทรีย์และเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ และร้านของกลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืนห้วยทราย ซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพสังกัดสหกรณ์ ผลิตอาหารโปรตีนทางเลือก (คุ้กกี้ผสมแมลงจิ้งโกร่ง,เส้นพาสต้า) โดยอธิบดีฯ ได้ให้คำแนะนำในเรื่องการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ สามารถรักษาอายุสินค้าไว้ได้นาน และผลิตสินค้าที่ตรงตามความต้องการของตลาด ซึ่งการนำผลผลิตของสมาชิกมาพัฒนาให้มีคุณภาพ จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม และควรพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มสมาชิก และเน้นการสร้างความเข้าใจในการผลิตเกษตรอินทรีย์ให้กับผู้บริโภค พร้อมพูดคุยให้กำลังใจในการผลิตพืชผักอินทรีย์เพื่อจำหน่ายให้ผู้บริโภคได้มีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงปลอดภัย
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เยี่ยมชมร้านจำหน่ายผักอินทรีย์ของสหกรณ์ในจังหวัดเชียงใหม่
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เยี่ยมชมร้านจำหน่ายผักอินทรีย์ของสหกรณ์ในจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด