แปซิฟิค ฟลอร่า เฟสติวัล 2021 ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา

23 Mar 2021

ขอเชิญ เที่ยวชมงานแปซิฟิค ฟลอร่า เฟสติวัล 2021 พร้อมเลือกชมพันธุ์ไม้นานาชนิด กับบรรยากาศแสนร่มรื่น เลือกซื้อพันธุ์ไม้จากเจ้าของสวนโดยตรง พร้อม ชิม ช๊อป ใช้ สินค้าการเกษตร ฯลฯ ภายในงาน พบกับ

แปซิฟิค ฟลอร่า เฟสติวัล 2021 ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา

- ชมนิทรรศการภาพรวมของเครือข่ายเกษตรรุ่นใหม่ของจังหวัดชลบุรี #YSFChonburi ลานด้านหน้าศูนย์การค้าฯ เวลา 11.00 - 20.00 น.

- พบกับตลาดนัด ขายสินค้า นานาชนิด ตลอดการจัดงาน ลานด้านข้าง ศูนย์การค้าฯ เวลา 16.00 - 20.00 น.

- แจกกล้าไม้ ฟรี 28 - 31 มีนาคม 2564 เวลา 12.30 น. (จำนวนจำกัด)

- จัดอบรมเกี่ยวกับการเกษตร 27 - 31 มีนาคม 2564 เวลา 17.00 - 18.00 น. (รับจำนวนจำกัด หน้างาน)

จัดงานระหว่างวันที่ 27 - 31 มีนาคม 2564

ณ ชั้น B และลานด้านหน้า ด้านข้าง ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา

สอบถามเพิ่มเติมโทร 038 -771111 ต่อ 8069

**ขอความร่วมมือลูกค้าทุกท่านใส่หน้ากากอนามัย ใช้เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ และตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าพื้นที่ พร้อมเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร เพื่อความมั่นใจ ปลอดภัยตลอดการใช้บริการ