ไอแบงก์ สนับสนุนการเงินแสนสิริ เพื่อพัฒนาโครงการใหม่

จันทร์ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ๑๔:๓๑
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ร่วมขับเคลื่อนธุรกิจ ปี 2564 ให้การสนับสนุนทางการเงิน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) วงเงินรวม 500 ล้านบาท เพื่อพัฒนาโครงการใหม่ "สิริ เพลส พัฒนาการ" ทาวน์โฮมเพื่อคนรุ่นใหม่ ภายใต้แนวคิด "ขยายทุกความชอบให้เป็นไปได้" เพิ่มโอกาสการมีบ้านของคนไทยให้ง่ายที่สุด
ไอแบงก์ สนับสนุนการเงินแสนสิริ เพื่อพัฒนาโครงการใหม่

จากภาพ (ซ้ายไปขวา):
(SIRI) นายอาณัติ กิตติกุลเมธี รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการแนวราบ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) นางสาววรางคณา อัครสถาพร ประธานผู้บริหารสายงานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
(ibank) นายวิสุทธิ์ บริบูรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานธุรกิจรายย่อยและปฏิบัติหน้าที่ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานธุรกิจ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย, นางสาวยุวพร ประเสริฐศรี ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มงานธุรกิจขนาดใหญ่ สายงานธุรกิจ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ที่มา: ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด