อธิบดี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปิดการฝึกอบรมยกระดับการให้บริการและทำการเชื่อมใต้เข้าสู่ความเป็นเลิศ

จันทร์ ๒๒ มีนาคม ๒๐๒๑ ๐๙:๕๘
นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานร่วมกับรองศาสตรจารย์นายแพทย์วัชระ รุจิเวชพงศธร เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ ปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขา "การให้บริการและทำขาเทียมใต้เข่า สู่ความเป็นเลิศ" จำนวน 30 ชั่วโมง ให้กับช่างเครื่องช่วยคนพิการ บุคลากรในสาขากายอุปกรณ์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคนพิการ จำนวน 18 คน ดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 15 - 19 มีนาคม 2564 ณ มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด