สนพ.เพชรบุรี เปิดฝึกอบรมสาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 11 - 12, 18 - 19, 25 มีนาคม 2564 ให้แก่บริษัท โกรเบส คอร์โพเรชั่น จำกัด

พฤหัส ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ๑๖:๕๘
นายพูลโชค โตประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี (สนพ.เพชรบุรี) เปิดเผยว่า หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่คลี่คลาย นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงมีนโยบายให้หน่วยงานในภูมิภาคเตรียมความพร้อมด้านแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรม/บริการและรองรับการปรับเปลี่ยนอาชีพให้สามารถทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สนพ.เพชรบุรี จึงได้กำหนดฝึกอบรมโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน สาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 11 - 12, 18 - 19, 25 มีนาคม 2564 ณ ณ บริษัท โกรเบส คอร์โพเรชั่น จำกัด อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 20 คน เพื่อให้แรงงานไทยได้รับการยกระดับฝีมือ มีโอกาสในการปรับเปลี่ยนอาชีพได้ตรงกับทักษะฝีมือ รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการทำงาน ฝึกฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
สนพ.เพชรบุรี เปิดฝึกอบรมสาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 11 - 12, 18 - 19, 25 มีนาคม 2564 ให้แก่บริษัท โกรเบส คอร์โพเรชั่น จำกัด

ผู้สนใจต้องการฝึกอาชีพ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี  76120  โทร 0 3247 0391 ถึง 3 Facebook : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี ทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้แก่เจ้าหน้าที่ วิทยากร รวมถึงผู้เข้ารับการฝึกทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี

สนพ.เพชรบุรี เปิดฝึกอบรมสาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 11 - 12, 18 - 19, 25 มีนาคม 2564 ให้แก่บริษัท โกรเบส คอร์โพเรชั่น จำกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด