"Globish" สตาร์ทอัพ EdTech รับรางวัล Prime Minister's Digital Awards 2020 ประเภท Digital Startup of the year

พฤหัส ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ๑๖:๕๒
นางสาวชื่นชีวัน วงษ์เสรี ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท โกลบิช อคาเดเมีย (ไทยแลนด์) จำกัด หรือ Globish สตาร์ทอัพด้าน EdTech ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียน Live English Classroom ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี 2557 ด้วยวิสัยทัศน์ "Empower People for Growth" มุ่งยกระดับพัฒนาศักยภาพคนไทย ไม่พลาดโอกาสในปัจจุบันและอนาคต รับรางวัลเกียรติยศ Prime Minister's Digital Award 2020 ประเภท Digital Startup of the year จาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่มอบให้แก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลของประเทศไทย ประจำปี 2563 ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ตลอดจนสร้างความตระหนัก สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเห็นถึงศักยภาพและความสำเร็จ เพื่อเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ รองรับการเข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืน ณ ทำเนียบรัฐบาล
Globish สตาร์ทอัพ EdTech รับรางวัล Prime Minister's Digital Awards 2020 ประเภท Digital Startup of the year

เกี่ยวกับ โกลบิช อคาเดเมีย (ไทยแลนด์)
บริษัท โกลบิช อคาเดเมีย (ไทยแลนด์) จำกัด หรือ Globish สตาร์ทอัพด้าน EdTech เป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียน Live English Classroom ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อปี 2557 ด้วยวิสัยทัศน์ "Empower People for Growth" โดยมุ่งยกระดับพัฒนาศักยภาพคนไทย ไม่พลาดโอกาสในปัจจุบันและอนาคต จากความตั้งใจที่อยากให้คนไทยทุกคนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพเพื่อต่อยอดสู่ความสำเร็จในการทำงาน ด้วยการก้าวข้ามข้อจำกัดทางภาษาเพื่อเพิ่มโอกาสการเติบโตของธุรกิจ โดยนำวิธีการสอนแบบ Post Method Pedagogy มาปรับเป็นหลักสูตรของตนเอง ผ่านการเรียนหลายรูปแบบที่มีจุดประสงค์พัฒนาผู้เรียนที่แตกต่างกัน เช่น คลาสเรียนสดตัวต่อตัวกับชาวต่างชาติ (One-on-One), ฝึกสนทนาเรียนจริงกับเพื่อนๆ ชาวไทยในระดับเดียวกัน (Group Discussion Class), ฝึกสนทนาจริงกับชาวต่างชาติ (Group Class with Native) เป็นต้น โดยมีอาจารย์ชาวต่างชาติมากกว่า 100 คน และโค้ชในเครือข่ายมากถึง 10,000 คน ที่ได้รับการคัดเลือกจากหลากหลายอาชีพ มีใบรับรองการสอนภาษาอังกฤษ รวมถึงได้รับการอบรมการสอนจาก Globish ให้เหมาะกับผู้เรียนชาวไทย

ที่มา: เอ็มที มัลติมีเดีย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด