กมธ. เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและการโทรคมนาคม วุฒิสภา ติดตามการใช้งานโครงการเน็ตประชารัฐ จังหวัดระยอง

พุธ ๑๗ มีนาคม ๒๐๒๑ ๑๖:๒๒
เร็วๆ นี้ พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและ การโทรคมนาคมวุฒิสภา (กมธ.ICT วุฒิสภา) พร้อมคณะลงพื้นที่ หมู่ 4 บ้านหนองม่วง ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง โดย นายสมศักดิ์ มหาวิริโย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 4 พร้อมผู้บริหาร เอ็นที ร่วมให้การต้อนรับพร้อมทั้งให้ข้อมูลภาพรวมโครงการเน็ตประชารัฐจังหวัดระยอง จากนั้นคณะกรรมาธิการฯ ยังได้รับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการใช้งานจากโครงการเน็ตประชารัฐ จากกลุ่มผู้ใช้บริการ อาทิ กลุ่มผู้นำชุมชน ผู้ค้าออนไลน์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และกลุ่มนักเรียน นักศึกษา โดยได้รับทราบข้อเท็จจริงถึงผลการดำเนินงาน สภาพปัญหาการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไข รวมทั้งรับทราบความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาปรับปรุงโครงการให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการทุกกลุ่มต่อไป
กมธ. เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและการโทรคมนาคม วุฒิสภา ติดตามการใช้งานโครงการเน็ตประชารัฐ จังหวัดระยอง
กมธ. เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและการโทรคมนาคม วุฒิสภา ติดตามการใช้งานโครงการเน็ตประชารัฐ จังหวัดระยอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด