มอ.- ซีพีเอฟ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

จันทร์ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ๑๔:๒๒
นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) เป็นประธานและสักขีพยาน ในพิธีลงนาม "โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร" ระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เพื่อสนับสนุนการศึกษาด้านการเกษตรครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ มุ่งสร้างผู้ประกอบการธุรกิจภาคเกษตร (Young Agribusiness Entrepreneurs) โดยมี ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มอ. และ นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ เป็นผู้ลงนาม พร้อมด้วย นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ กรรมการสภา มอ. ดร.อาชว์ เตาลานนท์ รองประธานอาวุโส เครือซีพี นายอดิเรก ศรีประทักษ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร นายสิริพงศ์ อรุณรัตนา ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจสัตว์บก ซีพีเอฟ ร่วมด้วย ณ อาคารทรู ทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก
มอ.- ซีพีเอฟ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด