" QTC" รับรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี

จันทร์ ๑๕ มีนาคม ๒๐๒๑ ๑๑:๔๐
นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน) " QTC " ผู้ผลิตจัดจำหน่าย และให้บริการหม้อแปลงไฟฟ้า เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ "บุคคลตัวอย่างแห่งปี" PERSON OF THE YEAR 2021 สาขาบริหารและพัฒนาองค์กร โดยมี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรีและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ภายใต้โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ประจำปี2564 ทั้งนี้เพื่อยกย่องสนับสนุนผู้ที่ประสบผลสำเร็จในการบริหารงานด้านพลังงานที่ขับเคลื่อนนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ ณ หอประชุมกองทัพอากาศ เมื่อเร็วๆนี้
 QTC รับรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด