'เคอรี่ เอ็กซ์เพรส' จับมือ 'กรมส่งเสริมการเกษตร' พัฒนาและส่งเสริมระบบโลจิสติกส์แก่ภาคการเกษตร

11 Mar 2021

นายวราวุธ นาถประดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ที่ 3 จากซ้าย) และนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (ที่ 3 จากขวา) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาและส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ภาคการเกษตร (MOU) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานในการพัฒนาเกษตรกร พร้อมทั้งกระบวนการจัดส่งเพื่อให้สินค้าถึงมือผู้รับปลายทางอย่างมีประสิทธิภาพ และมอบส่วนลดอัตราพิเศษในการจัดส่งสินค้าทางการเกษตรให้กับเกษตรกรอีกด้วย โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กลาง) เป็นประธานในพิธี ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

'เคอรี่ เอ็กซ์เพรส' จับมือ 'กรมส่งเสริมการเกษตร' พัฒนาและส่งเสริมระบบโลจิสติกส์แก่ภาคการเกษตร